ETUSIVU            ASUKASINFO            SIJAINTI            YHTEYSTIEDOT

ASUKASINFO


Uusi asukas

Taloyhtiöön muuttavan uuden asukkaan tulee tehdä muuttoilmoitus väestörekisteriin sekä huoltoliikkeelle, joka vaihtaa nimen oveen ja rappukäytävän nimitauluun. Asunnon ostajan tulee toimittaa myös kopio kauppakirjasta ja tosite varainsiirtoveron maksusta meille ja toimitamme uudet vastikepankkisiirrot. Samalla tulee ilmoittaa asuntoon muiden muuttavien nimet ja henkilötiedot.

HUOM! Muuttoilmoitus tehtävä myös talosta pois muuttaessa!

Remontti huoneistossa

Uuden AOYL:n mukaan asukkaan tulee tehdä huoneistossa suoritettavista remonteista ilmoitus taloyhtiön hallitukselle hyväksyttäväksi. Pintaremontti, kuten tapetointi ja maalaus, ei vaadi ilmoitusta. Ilmoituksen voi tehdä oheisella lomakkeella tai vapaamuotoisena sähköpostitse jne.. Hallitus käsittelee ja hyväksyy ilmoituksen.

Uuden asbestilain mukaan kaikista purkutöistä tulee tehdä asbestikartoitus ja raportista toimitettava kopio isännöitsijälle. Samaa raporttia ei voida kuitenkaan hyödyntää muihin asuntoihin, vaikka ne olisivat identtisiä keskenään.

Kylpyhuoneremonttia tehtäessä taloyhtiön edustaja suorittaa vesieristeen tarkistuksen. Lisätietoja tarvittaessa ottamalla yhteyttä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Lattiaremonttia tehtäessä on aina asennettava lattiamateriaalin vaatima äänieristys, vaikka asuisit ensimmäisessä kerroksessa. Äänet kulkeutuvat myös sivusuuntaisesti ja usein mitä erikoisemmilla tavoilla rakenteissa.

HUOM! Muista aina ilmoittaa naapureille mahdollisesta meluhaitasta esim. ilmoitustaululla tai rappukäytävällä. Kerrothan mahdollisista vesikatkoista ja remontin arvioidusta kestosta. Runkoäänien aiheuttaminen hiljaisuuden aikana on ehdottomasti kielletty.

Lisää infoa huoneistoremonteista täältä.

Ladattava lomake täältä.

HUOM! Remonttia ei saa aloittaa ennen hallituksen hyväksyntää!

Lisäavaintilaukset ja autopaikat

Lisäavaintilaukset ja tiedustelut vapaista autopaikoista ottamalla yhteyttä meihin. Tarkistamme vapaiden autopaikkojen tilanteen ja mikäli vapaita paikkoja ei ole, voimme merkitä jonotuslistaan. Autopaikka-asiat ja avainten lisätilaukset toimistonumerostamme 03-2611755 arkisin klo 10-17 välisenä aikana.

Isännöitsijäntodistus, talonkirjaote ym.

Maksulliset todistukset ym. paperit voi tilata meiltä sähköpostilla tai puhelimitse. Tilaukset toimisto@kalevanisannointi.com tai 03-2611755 arkisin klo 10-17 välisenä aikana.

Tietosuoja Kalevan Isännöinti Oy:ssä

Tietosuojaseloste 24.5.2018 Taloyhtiönne hankkii isännöintipalvelut yritykseltämme, joten käsittelemme taloyhtiön asukkaiden ja osakkaiden henkilötietoja. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme tuottaa sopimuksemme mukaista isännöintipalvelua sekä muita asumisen palveluita taloyhtiössänne. Tietosuoja on meille tärkeää ja huomioimme sen päivittäisessä työssämme.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä:

sähköpostitse: toimisto@kalevanisannointi.com

puhelimitse: 03 261 1755 (arkisin klo 10-17)

Rekisterit ja säilytettävät tiedot

Isännöintiyrityksessä säilytämme henkilötietoja omassa asiakasrekisterissämme. Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia henkilötietoja isännöimiemme taloyhtiöiden asukkaista ja osakkaista:

- huoneiston tiedot

- huoneistossa asuvien etu- ja sukunimet

- henkilötunnukset, silloin kun se on henkilön yksilöimisen takia välttämätöntä

- sähköpostiosoitteet

- puhelinnumerot

- sisäänmuutto- ja poismuuttoajankohdat

Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissämme sen ajan, kun asukas/osakas asuu taloyhtiössä tai taloyhtiö on isännöintiyrityksemme asiakas. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa taloon muuton yhteydessä taloyhtiön osakkailta ja asukkailta itseltään eri viestintäkanavissa, kuten puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla.Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietoja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.

Tietojen käsittelyn peruste

Tarvitsemme osakkaan ja asukkaan henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa asiakkaamme tämän asioidessa isännöintiyrityksessämme tai sähköisissä palveluissamme. Käytämme tietoja taloyhtiön vastike- ja vuokravalvonnassa, saatavien perinnässä, asukastiedottamisessa sekä taloyhtiölle hankittujen palvelujen järjestämisessä. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa isännöintiyrityksen ja taloyhtiön etua. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan taloyhtiönne virallisille edustajille näiden tehtävien hoitamiseksi sekä taloyhtiön mahdollisesti käyttämille palveluntarjoajille, kuten huolto- ja perintäyhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa talon asukkaalle, osakkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.

Tietojen säilyttäminen

Isännöintiyrityksessämme käsiteltävät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan isännöintiyrityksen työntekijät suojatuilla työasemillaan, joihin työntekijät pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme paloturvallisessa ja lukitussa tilassa.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää isännöintiyritykseltä pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Muut kysymykset

Vastaamme mielellämme myös muihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin sähköpostitse tai puhelimitse. Lisää käytännöllistä infoa löytyy myös osoitteesta www.taloyhtio.net